Tips för krypgrundsdränering

Oavsett vilken hustyp du har, behöver husgrunden ha en bra dränering. Varför behöver man det? Jo, en anledning till att du behöver dränera krypgrund är att det regnar i Sverige.

Vissa menar att det regnar ungefär 600 mm per år, vilket innebär att det är 60 cm vatten per kvadratmeter som skulle finnas, om regnet inte kunde rinna undan. Den andra anledningen till en god dränering är att det främsta byggmaterialet i våra hus är trä som inte tål vatten på längre sikt utan kan då brytas ner av svampar och annat otyg. Om det rinner in vatten i krypgrunden, bör denna dräneras. Om grundmurarna är fuktiga tyder detta också på att man bör dränera krypgrunden. Man kan se på grundmurarna om dränering behövs, eftersom det oftast finns fläckar på grundmurarna i sådana fall, till exempel i form av vitgula beläggningar.

Om man har lättklinkers på grundmuren kan det krävas att detta material måste lagas eller till och med ersättas då lättklinker vittrar sönder utifrån sitt svavelinnehåll i samband med fuktighet. I bästa fall räcker det med själva dräneringen eller en att använda sig av en avfuktare i utrymmet.

Dränera krypgrund själv eller anlita hantverkare

Valet mellan att dränera hus med krypgrund själv eller anlita någon att utföra detta åt dig är helt upp till dig. Du kanske både har kunskaper och utrustning till att göra ett bra jobb, men en god dränering är viktigt att ha så det är viktigt att veta vad man gör. Till exempel är det viktigt att se till vilka markförhållanden som finns för att undvika att dräneringen inte blir tillräckligt bra.

En dränering kan också innebära en stor kostnad, och det är därför också ett betydande skäl till att säkerställa att det blir bra från början så man slipper göra om det. Besök http://fastighetsguider.se/dranera-hus-med-krypgrund/ för utförliga rekommendationer inför dränering.