Lär dig mer om Polyuretan

Polyuretan är i grunden ett slags plastmaterial som kan anpassas och formas på en rad olika sätt. Därmed kan det anpassas utifrån vad man behöver skapa. Det är därmed grunden i bland annat byggisolering, sportkläder, lim, madrasser och däck. Ett mångsidigt grundmaterial som används i en rad produkter.

Kemiskt – En grupp av polymerer

Polyuretan är uppbyggt av flera polymerer. Det är grunden för de material som skapas. Ett exempel är uretanplast som kan isolera elektronik mycket effektivt eller polyuretaner som ingår i golvlackningsprodukter.

Hur tillverkas polyuretan?

Även om det finns undantag så tillverkas främst polyuretan av tre grundmaterial. Det är långkedjiga polyoler samt kedjeförlängare och diisocyanat.

Olika uppdelningar

Denna plast brukar delas in i tre olika kategorier. Detta beroende på hur de tillverkas och vilka funktioner som materialet får. För det första finns solida uretanelastomerer. För det andra finns mikrocellulära uretanelastomerer. Fördelen med sistnämnda är att de är expanderande och tvärbundet material.

För det tredje finns styva polyuretanskum. Precis som namnet påvisar är detta ett skum med styv egenskap. Det kan därmed bland annat användas till värmeisolering. Till sist finns uretanhärdplaster vilka har isolerande egenskaper och används bland annat för att isolera kring elektroniska komponenter.

Polyuretan inom textilindustrin

Även inom textilbranschen används polyuretan. Det används då för att skapa en ytbeläggning på dessa plagg. Beroende på vilket material som används skapas olika slags egenskaper. Ett exempel är att polyuretan kan användas för att skapa läderimitationer likväl som olika industrimaterial. Man kan även skapa vattenavvisande beläggningar eller hårdare grepp samt dragfasthållbarhet.

Polyuretan och hälsoaspekten

När uretanplast är härdat och därmed färdigtillverkat anses det inte finnas någon farlig hälsoaspekt. Däremot finns en fara när produkterna tillverkas. Detta genom att denna tillverkning skapar diisocyanater. Det är fördel att ha på sig skyddsutrustning då dessa kan skada både luftvägar och hud. Det har visat sig att personer som jobbar med dessa material utan skydd kan få yrkesastma. En astma som därmed har vuxit fram på grund av det yrke man har haft.

En annan nackdel är att produkterna vid brand skapar en kraftig rökutveckling. Detta med en rök som är farlig att andas in.