Hantverkare och renovering

Detta är webbplatsen om hantverkare, renoveringsjobb, el och inredning.

Utbudet är stort för den som vill förbättra hemmet och ha en trevlig vardag! Flera hantverkare kan ta uppdrag snabbt innan start, men det är också en fördel om man känner till grunderna själv för att kunna bedöma vad som är rimligt och inte. Här kan du läsa om allt som rör renovering för att på så vis bilda dig en uppfattning. Utöver rena byggfrågor har vi även information om skötsel.

Fastighetsskötare

Vad är det första som kommer upp i huvudet när du tänker på ordet fastighetsskötare? Öppningsscenen i en av de där klassiska skräckfilmerna, eller den glada gubben med pipskägg och blåställ som hälsade på alla i skolkorridoren? Det går att se på en fastighetsskötare lite olika, men det är en person som upprätthåller en fastighets höga standard genom att underhålla och utföra grundläggande åtgärder. Han eller hon ser bland annat till att vattnet rinner som det ska, att ventilationen fungerar som den ska och att behöriga hantverkare kallas in när nöden så kräver.

Det är inte ovanligt att en fastighetsskötare också tar hand om kringliggande områden som lekplatser och tomter. Han eller hon har grundläggande behörighet för att kunna utföra mindre reparationer och installationer. Vid behov av mer omfattande åtgärder är det fastighetsskötaren som trollar fram en hantverkare.

Fastighetsskötsel inom fastighetsbolagen

Att vara fastighetsskötare hos ett fastighetsbolag innebär ett stort socialt ansvar i rollen som länk mellan hyresgäst och bolag. Han eller hon har som en del i sin arbetsroll en nära kontakt med kunderna och ansvarar för de grundläggande åtgärderna som inte kräver någon behörig hantverkare. Det är fastighetsskötaren som har ansvaret för att fastigheten i sin helhet håller en hög standard samt att hyresgästerna är nöjda.

Det tillfaller fastighetsskötarens ansvar att bland annat byta lampor och säkringar, åtgärda stopp i avlopp, utföra enklare reparationer och installationer samt kontakta och anlita behörig hantverkare vid större insatser. Till detta räknas ofta visningar och besiktningar av fastigheter.

Fler företag med skräddarsydd fastighetsskötsel

Den här varianten av fastighetsskötare blir allt vanligare. Efterfrågan på specialinriktad och skräddarsydd fastighetsskötsel har gjort att företagen börjar bli allt fler till antalet. Det finns idag en rad företag av den här sorten. En stor fördel är att kompetensen kan skräddarsys enligt efterfrågade önskemål, och arbete som annars hade krävt en insats från ett flertal olika hantverkarföretag kan idag utföras av ett och samma.

Det ligger bra i tiden att samla flera tjänster i en, och det ger dig en chans att spara både tid och pengar som du kan lägga på andra, viktigare saker.