Vilka kan anlitas för service av maskiner

Vilket företag som man bör vända sig till vid service av maskiner beror framförallt på maskinernas storlek och komplexitet. Oavsett är det viktigt för att förlänga dess livslängd och kvalité. Här presenteras ett par exempel:

Service och förvaring av gräsklippare

De allra flesta privatpersoner förknippar service enbart med den årliga genomgången av bilen då exempelvis oljan byts och kontroller sker av allt från bromsskivor till airbag. Men med allt fler komplicerade apparater och maskiner i hemmet har behovet av regelbundet underhåll av dessa även ökat. Ett exempel är robotgräsklippare i de högre prisnivåerna. Flera återförsäljare av dessa erbjuder ”vinterförvaring” då det även ingår en allmän genomgång. Ett enkelt sätt att ge robotgräsklippare lite extra ”kärlek” och fler levnadsår.

Service av maskiner inom plåtbearbetning

Inom verkstadsindustrin är det mycket vanligt med regelbunden service av maskiner inom exempelvis tillverkning och förädling. Dessa utsätts för hårda påfrestningar året runt och behöver underhållas löpande. Verkstadsbolagen som utför detta arbete är ofta specialiserade inom ett område och har därmed kunder inom vissa branscher. Det kan exempelvis vara sågar och maskiner för plåtbearbetning dvs. företaget har fokusering på service av maskiner inom en viss bransch. Företag inom denna bransch har generellt ett brett tjänsteutbud och kan erbjuda allt från jourhjälp till årliga kontroller. Exempelvis kan de erbjuda följande hjälp:

  • Se över funktion efter oväntat stopp
  • Installation
  • Hjälp vid förflyttning
  • Förebyggande underhåll
  • Optimering och effektivisering

Service av luftvärmepump

En service av en luftvärmepump kostar ca 2 000 kronor och bör genomföras ungefär vartannat år. Det går att hitta tekniker på flera olika sätt. En väg är att kontakta större återförsäljare av luftvärmepumpar. De kan antingen ha egen person som kan utföra detta arbete eller ha kontaktuppgifter till samarbetande företag. En annan väg är att söka på Google efter denna hjälp. Då luftvärmepumpar är vanligt både hos privatpersoner och företag är det relativt lätt att hitta företag som kan utföra denna tjänst.

Pelletsbrännare och energiinstallationer

Både företag och privatpersoner kan använda pelletsbrännare för att få värme i fastigheten. Är det företag handlar det generellt om betydligt större brännare än för privatpersoner. Oavsett behöver även dessa maskiner löpande underhåll och kontroll. Detta utförs av företag som specialiserat sig på installation, underhåll och service av maskiner inom energiinstallationer. Vad det kostar beror primärt på hur omfattande arbete som krävs, vilket i sin tur beror på installationens storlek.