Vad händer om ett stambyte inte görs i tid?

Det är viktigt att ett stambyte utförs i rättan tid. Genom att göra detta kan du minimera den uppenbara risken att vattenskador uppstår. Detta är den främsta anledningen att tidsaspekten för stambyte i Stockholm är så viktig.

Ett stambyte som utförs i rätt tid förhindrar dyra vattenskador

I takt med att fastigheten åldras gör nämligen rören desamma. Ledningarna blir slitna, utsätts för rostangrepp och blir i allt sämre skick med åren. Därmed ökar också risken för att rören blir igentäppta av beläggningar eller att sprickor uppstår. Stammarna har trots allt en begränsad livslängd och därför är det viktigt att de byts ut i rätt tid.

Men vad händer då om ett stambyte inte görs i tid? Som vi redan har varit inne på ökar prokrastineringen risken för större problem. Vattenskador i fastigheten kan visa sig bli väldigt kostsamma och därför bör dessa undvikas till varje pris. Det kan med andra ord bli en dyr affär att inte byta ut stammarna i rätt tid.

Hur ofta bör stammarna bytas?

Den uppenbara följdfrågan är såklart hur ofta stammarna bör bytas. I genomsnitt uppskattas stammar ha en livslängd på omkring 50 år. Men det är fler faktorer än enbart åldern på stammarna som är i spel. Därför är det viktigt att ett potentiellt stambyte föregås av en teknisk besiktning. En sådan förstudie kan hjälpa till när man ska avgöra huruvida det börjar bli dags att byta stammarna eller ej.

Som vi redan har nämnt varierar livslängden på rörstammarna i en fastighet. Detta beror bland annat på att dessa är tillverkade i olika material. Därmed rostar de sönder och blir igenslammade olika fort. Som tur är brukar det dock ta cirka 40 till 50 år mellan varven innan stammarna behöver bytas ut.

Vad händer med badrummet?

Det är faktiskt inte bara rörstammarna som byts ut – vanligtvis rivs även hela badrummet i samma veva. Därför brukar badrummen byggas om helt och hållet och få:

  • nya dusch eller badkar
  • nya våtskikt
  • nya golvklinkers och nytt väggkakel
  • ny WC och nytt handfat.

Därför brukar många hyresgäster uppskatta åtgärden.