Vad innebär totalentreprenad vid stambyte?

Vid stambyte väljer de flesta kunder ett företag som kan erbjuda totalentreprenad. Det blir betydlig enklare för kunden och samtidigt kan företaget ta ett helhetsgrepp över arbetet. Men vad innebär totalentreprenad och vilka delar ingår inom ett stambyte? Ett av de största företagen som utför stambyte i Stockholm lyfter upp följande punkter.

Projektering

Eftersom stambyte är ett mycket stort projekt krävs projektering som ett första steg. En planering om hur arbetet ska läggas upp men även exempelvis kring hur information ska förmedlas till de som bor i bostadsrätterna inom föreningen.

VVS-arbetet

Det man förknippar med stambyte är de VVS-arbeten som ingår. Det innebär både att riva och ta bort gamla rör samt installera nya. Men de är knappast ensamma på arbetsplatsen…

Elektrikerna

Vid ett stambyte kan både snickare, elektriker, VVS-personal och plattsättare jobba. Allt beroende på hur svårt det är att komma åt stammarna som ska bytas.

Saneringspersonal

Om det upptäcks asbest måste bostaden saneras så att det inte sprids. I vissa fall måste därmed saneringspersonal kallas in som kan hantera giftigt material på ett korrekt sätt.

Plattsättare och golvläggare

Inte sällan behöver badrummen rivas ner för att samtliga rör ska kunna dras om. Därmed behöver de även återställas när renoveringen är slutförd. Här kommer plattsättarna och golvläggarna med sin profession.

Totalentreprenad – Allt på samma ställe

Med totalentreprenad menas alltså att all hjälp ges från ett och samma företag. De har elektriker, snickare och andra yrkesgrupper ”under samma tak” och kan därmed snabbt ta fram den hjälp som behövs vid stambytet. Skulle de inte ha kompetensen inom företaget har de samarbete med andra företag som hjälper till vid stambyte i Stockholm och närliggande områden.

Vid enklare renoveringar är det inte alltid som kunden efterfrågar totalentreprenad. Ska dörrar monteras och väggar byggas upp är det snickaren som kontaktas. Behövs det sedan omdragningar av el kontaktas en elektriker. Är det större projekt genomförs dessa däremot nästan uteslutande via totalentreprenad. Ser man exempelvis på de företag som hjälper föreningar med stambyte i Stockholm så har alla en lösning med totalentreprenad. Det är helt enkelt ett för stort projekt, med får många aktörer, för att någon ska kunna samordna alla delarna på egen hand. Skulle ett företag erbjuda stambyte utan totalentreprenad bör man därmed bli mycket tveksam till upplägget (om det ens förekommer).