Fördelarna med stambyte

Stambyte upplevs generellt som ett stort och jobbigt projekt för de som bor i de lägenheter där renovering ska ske. Men det finns flera tydliga fördelar.

Minskar risken för vattenskador

När stammarna blir gamla ökar risken för vattenskador och läckage tydligt. Ibland kan just flera mindre läckage vara ett tecken på att renovering behöver göras. Detta för att inte ett större läckage och stora vattenskador ska uppstå. Att genomföra ett stambyte innebär alltså att man höjer säkerhet för kommande skador. Detta i likhet med varför takbyte sker eller andra renoveringar.

Få bort dålig lukt

Gamla stammar kan skapa en dålig lukt. Det är lukt som kommer från beläggningar och annat i rören och som därmed tas bort om de byts ut.

Bättre vatten

Om vattenledningarna har skador eller mycket beläggningar kan vattenkvalitén bli något sämre. I värsta fall kan vattenprover visa på akut behov av att byta stammarna. Detta är däremot inte den främsta orsaken till att stambyte sker.

Höjer värdet på bostaden

Ett stambyte höjer i regel värdet på bostaden. De som köper en äldre fastighet bör helt enkelt kolla när senaste stamrenoveringen genomfördes och därmed beräkna om det förordas någon renovering inom en snar framtid. Kommer det bli en rust kan man räkna med ett par veckor med krångligt boende och sedan en förhöjd månadsavgift. Orsaken att förhöjd månadsavgift kan uppstå är att föreningen eventuellt behöver låna till renoveringen då få har sparat undan så stora belopp att man kan betala med likvida medel. Men även om en viss höjning sker av månadsavgiften så kan man beräkna att detta även återspeglar sig i ett högre pris. Nu är hela projektet över och de som flyttar in kan räkna med att någon lika stor renovering inte ligger inplanerat inom kort. Bästa sättet att få en koll på detta är att höra med styrelsen i den förening man planerar att flytta in till.

När huset sedan säljs kan det vara värt att poängtera för mäklaren att stamrenovering nyss genomförts eftersom det kan vara en positiv faktor vid värdering. Oavsett om man anser det vara positivt eller negativt med stambyte så är det inget alternativ att välja bort. I de flesta fall behövs det göras för att säkerställa att inte vattenskador uppstår i framtiden.