Så kan avfuktning av krypgrund ske – minska risken för mögel

En välbyggd krypgrund är konstruerade för att fukt inte ska få möjlighet att stanna så att mögel och fuktskador uppstår. Detta framförallt med mycket god ventilation. Men oturen kan vara framme och om avfuktning behöver ske av krypgrunden finns flera vägar. Men oavsett val så handlar det om att minimera fukten och torka ut utrymmet. På Amagozon.se finns exempel på två trygghetsvakter som företaget använder just vid avfuktning av krypgrund. Företaget är verksam i västra Sverige och är beläget vid Stenungsund. De två modeller de har är enbart exempel. Det finns även andra modeller av avfuktare på marknaden.

Trygghetsvakten Krypgrund

En trygghetsvakt är en apparat som motverkar att fuktskador, mögel och röta uppstår. Amagazon.se anger att det är ”den enda avfuktaren” som finns på den svenska marknaden som enbart är anpassad för just krypgrunder och torpargrunder. Det finns alltså flera andra avfuktare, från andra märken, men många av dessa kan användas vid olika tillfällen. Om denna skulle vara bättre än övriga modeller är däremot svårt att avgöra. Modellen är en luftavfuktare som de flesta klarar av att både installera och köra. När man installerat den kan den arbeta metodiskt i minst 50 år. Det är den livslängd som anges. En fördel är energiåtgången då denna drar ca 5 – 7 kWh per kvadratmeter som den ska skydda. Enligt företaget bör det ställas mot andra avfuktare för krypgrunder med betydligt högre förbrukning. Trygghetsvakt Krypgrund finns idag i tre modeller. Det är ”30 m” som passar för de mindre krypgrunderna på max 40 kvadratmeter. Den som heter ”50” klarar upp till 70 kvm krypgrund och TVK85 hanterar upp till 85 kvm.

Trygghetsvakten PRO

Den andra trygghetsvakten som erbjuds av amagozon.se är Trygghetsvakt PRO. Det som främst skiljer är hur avancerade de är och vilka funktioner man kan förvänta sig. Dessa är så pass avancerade att en montör måste komma ut och montera. Bor du i Stenungsund eller en radie av någon timmes bilkörning kan det vara relevant att köpa från detta företag. I annat fall rekommenderas återförsäljare på orten. Detta just eftersom en montör behöver sköta installationen. En sak som är orsaken till detta är att den ger en ”forcerad och kontrollerad ventilation”. Detta på ett kraftigare sätt än modellen ovan.