Hårt vatten

Är ditt vatten hårt eller mjukt? Har du aldrig funderat på det? Det är du nog inte ensam om. Vatten brukar i allmänna ordalag inte benämnas som något annat än just vatten och alla känner till dess konsistens. Men för de som jobbar med vatten på daglig basis så är det här med hårt eller mjukt vatten inget märkligt fenomen. Måttet för vattnets hårdhet kommer från tyskan och orden Grad deutscher härte som förkortas med °dH. Det finns även en fransk motsvarighet men den är inte lika frekvent förekommande som den tyska. Så vad ligger i begreppet? Vad anses vara hårt och vad anses vara mjukt vatten? Jo det beror på magnesium och kalcium och vilken typ av halter av magnesiumjoner och kalciumjoner som vattnet innehåller.

Innehåller vattnet höga halter av ovanstående ämnen så anses det vara hårt. Följaktligen benämns vatten med låga halter av ovanstående ämnen som mjukt vatten. Ur miljösynpunkt så är mjukt vatten bättre än hårt. Om du ser spår av kalkrester i vattenkokaren eller diskbänken så är det en indikation på att du har hårt vatten hemma i kranen. Mjukt vatten är utöver att vara skonsammare mot miljön även skonsammare mot köket och sakerna du har hemma.

Ofarligt för hälsan men mjukt är bättre

Hårt vatten är dock inte så farligt som det kanske kan framstå om man jämför fördelarna med mjukt. Mjukt vatten är nämligen att föredra i de flesta aspekter men det är värt att poängtera att hårt vatten inte är skadligt för varken djur eller människor enligt världshälsoorganisationen. För att ta reda på om vattnet är hårt eller mjukt gör man mätningar med hjälp av en metalljonindikator. I de flesta statliga vattenverk och i de olika kommunerna så är vattnet mjukt.

Det går åt mindre diskmedel och tvättmedel och dina kläder håller längre då de inte slits på samma sätt om de tvättas med mjukt vatten som om de tvättas med hårt. Även diskmaskinen håller längre eftersom du inte behöver fylla på med salt lika ofta. Även fastigheten i stort drar fördel av om vattnet är mjukt istället för hårt. Det fastnar mindre kalk i rören och i värmeväxlaren och varmvattenberederaren.