FAQ om rengöring av imkanaler

Eld & Ventilation är ett företag som rengör och sotar imkanaler och skorstenar. Denna artikel sammanfattar deras ”Frågor och Svar” gällande imkanaler.

Vad är kraven gällande isolering?

I det fall som röret till en imkanal går igenom tak och/eller vägg är kravet att dessa måste vara isolerade med isolering som är brandklassad. Skulle det uppstå en brand på spis ska inte elden kunna spridas via imkanalen till resterande bostadsdelar.

Måste rengöring ske av imkanaler?

Det är flera faktorer som avgör hur ofta som rengöring bör ske. Är det exempelvis ofta som fritering sker kommer det belasta imkanalerna i större utsträckning än annars. Här är Eld & Ventilation tydlig med att det inte ”finns något allmänt svar”. Det finns inte heller lagkrav på hur ofta det måste ske. Däremot finns det en tydlig ansvarsfördelning. Fastighetsägaren är den ansvarige och har därmed ansvar att underhålla imkanalerna. Det bästa sättet att kontrollera hur ofta som rengöring bör ske är att låta ett företag göra en rengöring varpå en bedömning kan ske när nästa rengöring bör ske.

Var kan man se regelverk gällande utformning?

Hur en imkanal ska vara konstruerad framgår på Boverkets hemsida. Detta utifrån hur brandgaser och brand ska begränsas vid brand. Utöver brandkontroll finns även regler gällande hur mycket ljud som får spridas.

Går det att installera och rengöra den själv?

Imkanaler kan både installeras och rengöras på egen hand. Däremot bör man komma ihåg att en installation kan innebära att man behöver lämna in en anmälan om att detta skett. Det sker då till kommunen.

Varför heter det imkanal?

Im är förkortningen för imma. Det är oset när man lagar man (imman) som kanalen ska transportera bort. Denna ventilation är särskild från hemmets övriga ventilation vilket kan vara orsaken att det heter kanal (en egen kanal). Genom att det är en egen kanal kan inte branden spridas vidare via annan ventilation.

Hur bred ska imkanalen vara?

En vanlig bredd på imkanaler är 125 mm. Men det finns även exempelvis 150 mm och 160 mm. Hur stor kanalen behöver vara beror på dess belastning av rök och os. Vid osäkerhet kan man kontakta återförsäljare eller montörer av fläkt och ventilation för kök.

Vad är EI15?

En brandklass som används vid byggnation av bland annat imkanaler. Kortfattat innebär det att kanalen har en isolering, i form av en nätmatta, på 30 mm.