Trädfällning – så går det till

Har du ett träd på tomten som skuggar hela uteplatsen eller som stör på något annat vis? Finns en nödvändig anledning att ta ner det kan man göra det ganska enkelt, förutsatt att man har rätt kunskaper. En trädfällning kräver viss teknik för att den ska genomföras på ett bra sätt – här kan du läsa hur det går till.

Så genomförs en trädfällning

En trädfällning kräver vissa förberedelser, bland annat så behöver man bestämma det aktuella trädets fallriktning. Här behöver man givetvis ta hänsyn till vad som finns runt om, så som byggnader och andra träd. Tänk på att trädet kommer dras åt det håll där det är som tyngst – det är alltså viktigt att man har koll på stora grenar och annat som kan påverka trädets vikt.

När man har koll på fallriktningen kapas inte trädstammen rakt av, utan fällningen sker i flera steg:

  • Riktskär – Första steget i en trädfällning är att göra det så kallade riktskäret. Detta skär görs på den sida av trädet som vetter mot det håll som trädet är tänkt att falla. Riktskäret i sin tur består av ett under-, och ett överskär och man kan säga att man kapar ur en tårtbitsliknande bit av trädet.
  • Fallskär – Fällskäret är det som kommer få trädet att falla, och det läggs rakt igenom stammen på motsatt sida från riktskäret. När sågen nått igenom faller trädet. Är det däremot väldigt tjockt, så att sågen inte når igenom hela vägen, kan man behöva knuffa för att trädet ska falla, alternativt använda ett brytjärn till hjälp.

Viktigt att veta

Det är viktigt att veta vad man ger sig in på om man planerar att genomföra en trädfällning. Har man aldrig gjort det förut är det viktigt att läsa på för att skapa sig rätt kunskaper och man bör även tänka på hur man klär sig. Ordentliga arbetskläder är att föredra, samt att använda skyddsutrustning så som hjälm. När själva kapningen är genomförd och trädet börjar falla är det också viktigt att man backar undan. Givetvis ser man också till att ingen annan finns i närheten när arbetet ska utföras.

Är trädet som ska fällas väldigt stort bör man också fundera på om man verkligen behärskar att genomföra arbetet själv eller om det är bättre att anlita någon kunnig inom trädfällning istället.