Stambyte av avloppsstammar – Hur går det till?

Stambyte är en av de allra största renoveringsåtgärderna som kan ske på ett flerbostadshus. I korthet innebär stambyte avloppsstammar att samtliga avloppsstammar byts ut. Dessutom stammarna som för detta vatten till och från huset. För att arbetet ska kunna utföras så smidigt som möjligt krävs alltså en mycket stor planering och framförhållning. Dessutom är det extremt viktigt att de boende i huset får löpande information kring hur renoveringen påverkar dem i vardagen.

Avloppsstammar behöver bytas i tid

Allt i en fastighet slits med tiden, även avloppsstammar och ledningar för tappvatten. En del fastighetsägare resonerar att stambyte behöver ske när mindre läckage eller andra problem uppstår. Men det kan resultera i mycket höga kostnader för vattenskador i fastigheten. Skador som inte alltid upptäcks förrän de har skapt stor ekonomisk förödelse. Dagens material är även betydligt bättre än material som användes på 60- och 70-talet. Fram till 60-talet var nästan alla rör av gjutjärn och dessa behöver nu, ca 60 år senare bytas ut. Men även om rören är av plast kan det finnas behov.

Stambyte från start till mål

Inspektion av stammar

Att genomföra ett stambyte för avloppsstammar för tidigt, eller för sent, skapar onödiga kostnader. Det är därför bra att låta en oberoende konsult undersöka stammarnas kvalité och utifrån detta ta beslut. Konsulten kan även avgöra hur länge det går att vänta till nästa inspektion i det fall som stambyte inte direkt behöver genomföras.

Planering av stambyte

Behöver stambyte utföras är nästa steg att det byggföretag som anlitas gör en tydlig planering gällande tid, kostnad och hur de boende påverkas. Eftersom både tappvatten och avloppsstammar kommer att stängas av innebär detta att de boende inte får tillgång till toalett och dusch under ett par veckor. För att lösa det problemet brukar provisoriska baracker byggas upp i närheten dit de boende kan gå. Många väljer däremot att bo hos vänner eller bekanta för att slippa bo mitt i renoveringen.

Information om stammar

Eftersom bytet av stammar påverkar de boende i så stor grad uppstår en mängd frågor. Av den anledningen hålls generellt ett informationsmöte lång innan renoveringen påbörjas och sedan utses någon som är kontaktperson för de boende. Just informationsflödet blir väldigt viktigt under hela processen.