Robusta träfönster

I Sverige finns många äldre trähus och villor, varför även träfönster är vanliga. Likaså är tillverkning av träfönster vanligt i Sverige. I jämförelse med andra typer av fönster så ligger träfönster ofta bra till i pris. Detta eftersom materialet i sig är billigt. Men träfönster behöver lite mer underhåll för att hålla sig i god form år efter år, vilket gör att kostnaderna långsiktigt ökar efter initial investering.

Hur mycket underhåll ett träfönster behöver beror på en rad olika faktorer. Exempelvis vilket träslag det är tillverkat av, om det är furu och kärnvirke, samt hur träfönstrets ytbehandling är utförd. Oavsett måste träfönster vårdas. I och med att det är ett naturligt material måste det skötas och behandlas.

För- och nackdelar med träfönster

Träfönster är populära bland många eftersom att de är relativt billiga och är även ett snyggt och praktiskt alternativ. Men precis som med allting inom bygg- och heminredning så har träfönster både för- och nackdelar.

Fördelar:

  • Träfönster är kostnadseffektiva
  • Träfönster går att få i många olika modeller och storlekar, vilket gör att de passar till de allra flesta hus
  • Trä är ett naturligt material vilket är miljövänligt
  • Träfönster går enkelt att måla om till den färg man själv önskar

Nackdelar:

  • Träfönster kräver underhåll för att hålla så länge som möjligt
  • Alla träfönster håller inte hög kvalitet se till att välja rätt tillverkare
  • Träfönster kan slitas fort och ta mycket stryk om man inte tar hand om dem. De är även väderkänsliga. Stark sol och hårt väder tar hårt på materialet.

Det bästa träfönstret

Det finns inte ett träfönster som är det allra bästa jämfört med alla andra. Vilket som är bäst beror helt enkelt på vilken funktion fönstret ska ha och vilken smak man har. Om man vill förlänga livslängden på sina träfönster eller minska mängden underhållsarbete så kan man till exempel istället välja en kombination av trä- och aluminiumfönster. Aluminiumet hjälper fönstret att bättre stå emot olika väder och vind. När man beställer sina träfönster så kan själva välja rätt färg, spröjsar, ventil och poster. Fråga din tillverkare vilken typ av underhåll som rekommenderas, och efter hur många år.