Produktinfo om Biokube Pluto bdt

Biokube Pluto bdt är ett effektivt och litet reningsverk som passar för att användas vid exempelvis fritidshus. Den har en inbyggd slamavskiljare och används för bdt-vatten.

Kapacitet för bdt

Modellen har kapacitet att hantera ett hushåll och totalt 750 liter per dag. Det som framförallt avgör hur många liter vatten som konsumeras är antal duschningar och eventuellt tvättmaskin. Det som ingår vid köp är:

  • Inloppspump
  • Luftpump
  • Styrenhet
  • Larmenhet

Modellen är mycket enkel att installera och komma igång med. Det går visserligen att beställa installation av VVS-företag men det kan ofta utföras av en privatperson.

Modeller av biokub

Det finns två modeller av Biokube, låg och hög.

Låg – Har djupt inlopp och högt uttag. Har lägre höjd.
Hög – Har självfall. Har högre höjd

Diametern på tanken är samma på bägge modellerna och detsamma gäller för vikt och strömförbrukning. Det enda som skiljer modellerna åt är alltså punkterna ”Höjd”, ”Fyllningshöjd” samt ”Inloppspump”. Det som framförallt är avgörande är alltså hur den passar in i förhållande till inlopp och plats.

Priser för Biokube

Flera återförsäljare har exakt samma pris både på ”hög” och ”låg”. Skillnaden går istället att hitta hos olika återförsäljare. I augusti 2021 var ett vanligt pris 33 895 kr, vilket gick att hitta hos flera E-butiker. Utöver priset kunde det även tillkomma viss fraktkostnad.

Integrerade behandlingssteg vid bdt

Reningsverket arbetar med flera behandlingssteg som därmed renar och hanterar gråvattnet. Först passerar vattnet en slamavskiljare. Den fångar upp slam och smuts så att detta inte kommer vidare i reningsprocessen. Skulle inte det finnas någon slamavskiljare skulle slammet mycket lätt kunna ”stänga igen” resterande reningsfunktion.

Därefter går vattnet vidare till en bufferttank och över till en så kallad ”biozon”. Det är i biozonen som den biologiska reningen sker. Sista steget kallas för ”klarning”.

Frågor och offert

Vid frågor om Biokube Pluto bdt är det bäst att vända sig till en lokal återförsäljare eller en E-butik som har dessa produkter. Generellt är de väl insatta i produktens egenskaper och vad man som kund bör tänka på.

Bdt

Bdt står för badrum, dusch och tvätt. Med andra ord innebär detta avlopp framförallt vatten som är lättare förorenat. Det kan ställas mot toalettvattnet som behöver betydligt grövre rening. Dessa reningsverk kan därmed användas tillsammans med torrdass eller torrtoalett. Det blir ett billigare alternativ mot att ha ett och samma avlopp för både bdt och toaletten.