Anlita en reliningkonsult i Helsingborg

För att underlätta i relining-projekt som kan vara svåra att överblicka för en enskild fastighetsägare kan det vara en bra idé att ta hjälp av en reliningkonsult i Helsingborg som har stor erfarenhet av relining i olika sammanhang. Genom att konsulten fokuserar sitt arbete på att planera, följa och utvärdera reliningen säkerställs både att resultatet blir bra och även att en extern granskare kommer att godkänna renoveringen. För den som ska beställa ett arbete med relining i Helsingborg är det en god idé att kontakta en reliningkonsult.

Viktigt reliningarbete i Helsingborg

Alla som någon gång har bott i ett hus där det har uppstått problem med avloppet vet hur otroligt jobbigt det är när avloppssystemet fallerar. Och då blir det väldigt motiverat att vara noggrann med underhållet av husets avlopp. Särskilt i flerfamiljshus, där många hushåll har andel i avloppet, kan konsekvenserna bli enormt stora om inte ledningarna renoveras i tid. Att göra en s.k. relining, eller rörinfodring, är ett relativt litet ingrepp då man renoverar rören från insidan. Därmed behövs inga rivningar eller liknande, utan endast ett kortare driftsstopp i de berörda rören.

Fyra anledningar att välja metoden relining

  • Att utföra en relining är ett relativt litet ingrepp jämfört med ett stambyte. Det innebär både lägre totalkostnad och kortare tid, vilket uppskattas av de boende.
  • När en relining utförs behöver man inte heller riva ut badrum eller kök för att komma åt rören, vilket innebär att man kan bo kvar i sin lägenhet, även om rören inte får användas medan reliningen härdar.
  • Relining är dessutom smart ur miljösynpunkt, eftersom man fortsätter använda de ursprungliga rören, men belägger dem med en plast invändigt för att försäkra sig om att de ska hålla tätt. Resultatet blir mycket hållfast, och en väl utförd relining håller i uppemot 25-30 år.
  • När själva beläggningen av rören är färdigställd videogranskas resultatet för att kunna säkerställa att det blev rätt, hela vägen. Denna film ska även sparas för att kunna användas om det skulle uppstå problem, som då lättare kan åtgärdas när man i förväg vet hur hela rörens längd ser ut invändigt.