Konstruktionsritningar för ditt bygge

Konstruktionsritningar behövs när du söker bygglov eller när du vill ansöka om bygganmälan. Du söker om detta hos din kommun och ett företag som gör konstruktionsritningar kan hjälpa dig med hela processen. När kommunen handlägger din bygglovsansökan så ritas konstruktionsritningarna så att de är redo när det är dags för det som kallas tekniskt samråd med kommunens byggnadsnämnd.

Konstruktionsritningar eller K-ritningar är detaljerade ritningar över hur en byggnad ska byggas. Det rör sig om ritningar över saker som plan (grundplan, stomplan, bjälkplan och takplan) samt K-sektioner, väggelevationer och 3D-vyer över stommen. Konstruktionsritningar är detaljerade och även små saker som skruvar beskrivs med storlek och kvalité. Konstruktionsritningar är avgörande för att ett bygge ska blir bra eftersom det avgör dimensioner på viktiga bärande saker som väggar och balkar. Många behöver konstruktionsritningar eftersom det är ett krav från kommunen för att de ska godkänna ett bygge. Många använder även konstruktionsritningar för att ta in offerter från olika entreprenörer. Detta eftersom de detaljerade ritningarna gör att det blir enklare att jämföra kostnader för bygget. Något som många förbiser när det gäller kostnaden för konstruktionsritningar är att de ofta spar in kostnader eftersom man undviker att bygget stannar upp för att lösa detaljer allt eftersom eller att saker överdimensioneras på grund av okunskap. Byggmaterial är dyrt och överdimensionerat material kostar pengar.

Konstruktionsritningar för nybyggd villa

För att ge ett exempel på vad konstruktionsritningar över ett byggprojekt kan innehålla kommer här ett exempel på en nybyggnation av en villa. Konstruktionsritningarna för detta exempel innehåller olika plan som grundplan (grundplatta, grundbalkar, armering), Stomplan (bärande väggar, pelare, balkar, mellanbjälklag), takplan (bärande väggar, takstolar, takbalkar, avväxlingar) K-sektioner (grunddetaljer, väggdetaljer, bjälklagsdetaljer, takdetaljer, infästningsdetaljer) samt även övriga detaljer, anvisningar och föreskrifter, väggelevationer och översiktliga 3D-vyer över stommen. Det viktiga när konstruktionsritningar upprättas är att de uppfyller kraven för Boverkets konstruktionsregler, ESK, samt även stämmer överens med det som kallas eurokoderna. I dessa lagar och regler finns saker som bärförmåga, beständighet och stadga reglerat. Rätt dimensioner är en nyckelfaktor när det gäller att säkerställa att bygget inte rasar eller deformeras under sin livslängd.