Att jobba som städare

Städare är ett yrke där arbetsuppgifterna kan variera ganska mycket beroende på vilken arbetsplats det handlar om. Till exempel kan det se annorlunda ut om städaren jobbar med kontorsstädning, eller om det är fråga om hemstädning.

Som städare är det viktigt att känna till olika rengöringstekniker, ha kunskap om olika material och produkter samt kunna hantera de städmaskiner som arbetsuppgifterna kräver. Vanligtvis har en städare många redskap till hjälp i sitt arbete, allt från enklare redskap, så som trasor och kvastar till större och mer avancerade renhållningsmaskiner med olika funktioner.

Arbetsmarknaden för städare anses idag vara i balans. Dock är den hårdare på vissa ställa i landet, så som i Stockholm och på Gotland. Mer om konkurrensen i Stockholm, Gotland och övriga landet finns längst ner i den här texten.

Arbetsuppgifter

Som nämnt i inledningen kan en arbetsdag se olika ut beroende var städaren jobbar. Handlar det till exempel om kontorsstädning innebär jobbet ofta en högre grad av socialt samspel och typiska arbetsuppgifter som knappast förekommer i t.ex. hemstädning. Överlag arbetar många städare just med kontorsstädning och hemstädning.

Samtidigt finns det givetvis många mer typer av städning än bara kontorsstädning och hemstädning. Till exempel städas bussar, flygplan och båtar regelbundet av städfirmor, alla med sina särskilda arbetsuppgifter.

Hos större industrier, där stora ytor finns, kan arbetsuppgifterna innefatta manövrering av större och mer avancerade städmaskiner med en rad olika funktioner. Desto större lokaler man har desto viktigare är det att man tar hjälp av kontorsstädning i Stockholm

Arbetsmiljö

Att städa är ett fysiskt arbete. Det är viktigt att tänka på sina arbetspositioner och rörelser för att undvika jobbiga belastningsskador på lång sikt. Samtidigt är det viktigt att iaktta viss försiktig vad gäller vissa typer av rengöringsmedel.

Arbetsmarknad

Arbetsmarknaden för städare är i balans. Tillgång och efterfrågan på jobb och personal möter ungefär varandra. I Stockholm och på Gotland märks dock en något hårdare konkurrens än i övriga landet. Söker man jobb som städare och bor på Gotland eller i Stockholm, kan det alltså vara värt att pröva lyckan på annat håll om inget jobb fås.

Allra lättast är det i Västra Götaland, där det råder en liten konkurrens om jobben. Vill man jobba som städare, oavsett om det är hemstädning, kontorsstädning eller någon annan typ av städning, är det alltså lättare att få jobb i t.ex. Göteborg än i Stockholm.