Vad gör en arborist?

Arborister är trädvårdsspecialister som vårdar och tar hand om träd i städer, tätort, trädgårdar och andra bebyggda platser. Då träd växer lite hur de vill i många fall så kan de i många fall växa på ett sådant sätt så att de är i vägen och skapar en risk för människor som passerar trädet. Arboristens arbete handlar om att säkra träden så att de inte utgör någon fara, men de arbetar även med att behålla träden vackra och problemfria på olika sätt. En annan del av deras arbete handlar om att se till att träden lever så länge som möjligt.

Arboristen är ju ett proffs inom sitt område och det är många gånger på grund av dem och deras arbete som vår vackra natur behålls så intakt och vacker som den är. Arbetsuppgifterna handlar bland annat om kronrensning och att besikta och riskbedöma stora trädbestånd. För att kunna sköta dessa arbetsuppgifter på ett professionellt sätt krävs det att man kan hantera motorsågar och andra verktyg som krävs för att utföra arbetet. Det krävs även att man har god fysik och att man kan klättra i stora träd. Vidare är det ett krav att man som arborist har ett utpräglat säkerhetstänkande.

Utbildning

När det kommer till att klättra i träd så krävs det, som nämnt, att man har både fysiken, modet och säkerhetstänkandet som krävs för att det ska bli ett bra jobb. När arboristen bearbetar träden så klättrar han eller hon upp i träden med hjälp av en säkerhetssele. Detta är bra och skonsamt för trädet samtidigt som det gör att det blir lätt för arboristen att komma åt samtidigt som hon eller han är säker.

För att bli en bra arborist krävs det att man har mycket goda kunskaper om träd. Man måste ha kunskaper om trädets anatomi, biologi samt livsmiljö för att jobbet ska bli korrekt utfört. För att man ska få de kunskaper som krävs för att kunna arbeta som arborist kan man välja mellan ett par stycken olika utbildningar. Antingen kan man välja att studera här hemma i Sverige, eller i Tyskland, USA eller Storbritannien.