Använd Säker Vatten för att hitta auktoriserade företag

Använd Säker Vatten för att hitta auktoriserade företag

Vem som helst får starta ett företag som utför badrumsrenoveringar. Det finns inte någon lag som säger att auktorisering, utbildning eller certifiering behövs. Därmed hamnar det på kunden att kontrollera att företaget har rätt kompetens. En väg är att använda sökfunktionen som finns på säkervatten.se.

Säker Vatten bevisar kompetens och krav

Säker Vatten är ett regelverk som anslutna företag ska följa. Regelverket togs fram för att skapa säkerhet och trygghet framförallt just vid badrumsrenovering men även andra installationer inom VVS. Ser man på antalet fuktskador som uppstår är problemen allt för ofta kopplade till en badrumsrenovering som inte utförts enligt dessa regler.

Reglerna säger inte bara hur hantverkarna ska jobba utan även vilka material som får användas. Via organisationen går det att få auktorisation och utbildningar. Allt för att skapa så stor trygghet och kompetens som möjligt.

Planeras en badrumsrenovering finns allts stora fördelar i att välja hantverkare som har denna auktorisation, du hittar en av dessa på denna hemsida.

Sök efter auktoriserade VVS-företag

På startsidan kan sökningar ske för att hitta specifika företag. Bor du exempelvis i Stockholm kan du ange ”Stockholm” varpå drygt 100 företag kommer presenteras. Utöver det en del dokument och regler. Detta är då både företag som enbart vänder sig mot företag och de som även utför jobb mot privatpersoner.

För att filtrera och göra det enklare att hitta kan man välja bort konsultföretag, dokument och branschregler och därmed enbart få fram VVS-företag i Stockholm som har denna auktorisation.

Genom att klicka på ett av företagen visas information om detta med organisationsnummer, kontaktuppgifter och hur länge som företaget har varit auktoriserat. På en karta går det även att se var i Stockholm som företaget är beläget.

Ökar säkerheten

För att få en auktorisation krävs att en hel del punkter är uppfyllda. På detta sätt hålls oseriösa företag borta vilket även är en punkt som ökar säkerheten för konsumenten. Exempelvis krävs det en försäkring på minst 10 miljoner, att minst hälften av personalstyrkan har utfört en godkänd kurs hos organisationen samt att en lista på företagets alla anställda lämnas in. Utöver det krävs ett konto hos NEXUS så att legitimationer kan beställas.