Växthusmaterial

Det finns flera olika material som ett växthus kan byggas i. Förr var glas vanligast men med funktionella plastlösningar har även nya funktioner och fördelar uppkommit med det materialet. Den plast som idag är vanlig på växthus är isolerplast tillverkad av polykarbonat. En av de största fördelarna med detta material är att det är ”okrossbart”. Det kan ställas mot glas som lätt går sönder vid plötsliga slag och kan få relativt lätt repor. Ett växthus uppbyggt av isolerplast klarar av fallande grenar eller om barnen råkar skjuta en boll mot det när de är ute och leker.

Men ljusgenomsläppet då?

Glas är bäst när det kommer till ljusgenomsläpp. Det går det inte att komma ifrån. Men skillnaden är inte så stor som man kan tro. Med ny teknik på plasten har ljusgenomsläppet blivit riktigt högt. Orsaken att ljusgenomsläppet är lägre handlar om att plasten bryter solstrålarna. Detta är något som inte sker i samma utsträckning med glas. En stor återförsäljare av växthus skriver att isoleringsplasten ändå ger det ljusinsläpp som behövs på ett ”hobbyväxthus”. De flesta privatpersoner kan alltså välja detta hållbarare material. Har man däremot stora växthus och driver upp växter för försäljning kan man behöva se på kompletterande alternativ.

Man kan här jämföra glas mot isoleringsplast och dess transmission. En glasskiva som är 4mm har en transmission på 89% vilket kan ställas mot isoleringsplasten som med samma tjocklek har en transmission på 82%. Den högsta transmissionen nås med bredkanalig akrylplast i 16mm tjocklek då nivån i detta fall är 91%.

Mycket bra isolering

En stor fördel med isoleringsplast på växthus istället för glas är just dess isolerande effekt. Detta mäts i U-värde där man ska eftersträva ett så lågt värde som möjligt. En isolerplast på 16mm når ett U-värde på enbart 1,8. Är plasten 4mm blir U-värdet 4,1. Det kan ställas mot glas med 14 mm tjocklek där U-värdet landar på 3,1. Jämförs en glasskiva på 4mm så är värdet 5,8. I och med att isoleringen är så mycket bättre förlängs säsongen som man kan odla i växthuset.

Lättare att montera

Det är enklare och tar mindre tid att bygga ett växthus med kanalplast än glas. Glas är tungt att hantera medan plasten väger betydligt mindre.