Svensk säkerhetsdörr

Om det är någon bransch som har genomgått radikala förändringar under åren som gått, är det säkerhet. Såväl lås som dörrar och fönster har väsentligt förbättrats. Även om säkerhetsdörrar även tidigare haft bra funktion, har de varit långt efter när det gäller design. Att ha en säkerhetsdörr var någonting man kunde urskilja direkt. Dagens Svenska säkerhetsdörrar kan se ut på vilket sätt som helst. Det finns ingenting som avslöjar att det är en extra stark dörr man har framför sig. I och med att varje dörr utformas och anpassas helt utifrån önskemål från köpare, går det att ta fram Svenska säkerhetsdörrar som passar in i alla sammanhang. Både moderna och klassiska dörrar finns att välja bland.

Säkerhetsdörrar för hemmet

Någonting som tidigare var svårt att få tag i var säkerhetsdörrar med glas. Tittar man på de nya Svenska säkerhetsdörrar som finns att införskaffa står det klart att denna möjlighet nu är fullt tillgänglig. Glaset som används är mycket starkt säkerhetsglas som inte försämrar säkerhetsfunktionen. Har man behov av mycket stor säkerhet kan man vinna en hel del på att också sätta sig in i de säkerhetsklassningar som används. Tidigare fanns det flera olika säkerhetsnivåer man kunde utgå ifrån när man skulle köpa säkerhetsdörr. Sedan några år har dessa dock blivit utdaterade. Det finns istället en standard som gäller för samtliga nationer som ingår i EU. Dessa nyare klassningar är vad som gäller oavsett vad för ytterligare definitioner som kan finnas i varje nation.

Olika nivåer av säkerhetsdörrar

Bland Svenska säkerhetsdörrar finns en stor inbördes differens. Vissa dörrar är till för att göra det svårare att genomföra spontaninbrott. Dessa är förvisso betydligt säkrare än vanliga ytterdörrar men kan inte stå emot erfarna tjuvar som har verktyg och tid. För de flesta är dessa dörrar dock fullt tillräckliga för att man skall känna sig trygg. Går man upp ett par nivåer har man en helt annan säkerhet och en dörr som kan bjuda motstånd även mot den som har tunga verktyg samt inte är rädd för att väsnas. Dessa dörrar är för många i praktiken detsamma som värsta nivån av säkerhetsdörr. Bovar oavsett kaliber är sällan intresserade av att spendera all tid och risk som krävs för att ta sig igenom dessa.

Förutom att säkerhetsdörrar är bra på att stå emot inbrott har de en tendens att stänga ute stadsbruset. Säkerhetsdörrar minimerar ljud från båda håll och kan förbättra upplevelsen i bostaden.