Stambyte och ridårenovering på Dramaten

Stambyte och ridårenovering på Dramaten

År 2019 påbörjades ett stort arbete med att renovera delar av Dramaten. Ett projekt som bland annat innefattade fem textilkonservatorer och ett massivt stambyte. Under våren och sommaren genomfördes arbetet som gav Dramaten ”ett nytt liv”.

Dramaten, Sveriges nationalscen som ligger i Stockholm, grundades 1788 och har sedan dess både byggts om och renoverats vid ett flertal tillfällen. Det senaste tillfället var 2019 då teatern stängde ett par månader för stambyte, renovering av ridå och vissa andra förbättrande åtgärder. Allt påbörjades under våren och öppning planerades till december samma år.

Stort arbete med ridån

Mellan maj och augusti var det totalt fem personer som helt och hållet jobbade med att renovera den mäktiga ridån. Man lyckades förflytta ridån till andra lokaler för att därigenom kunna arbeta mer effektivt och i en säkrare miljö. Stygn efter stygn har ordnats för att renovera den gamla ridån från början av 1900-talet. Senaste gången detta genomfördes var på 80-talet så under 30 år har den hållit sig inför denna renovering.

Stambyte

Ridåns renovering har fått stor uppmärksamhet i media vilket delvis beror på den komplexitet som detta arbetet innebar. Dessutom har ridån en lång historia och är tydligt sammankopplad till Dramaten.

Men även ett större stambyte genomfördes. I och med att det är mycket gamla lokaler var det knappast ett enkelt jobb, arbetet utfördes av www.stambytenstockholm.se som är kunniga inom området.  Dramaten ägs av Statens Fastighetsverk (som har sin bas i Stockholm men byggnader över hela Sverige). Det var därmed de som ansvarade för stambytet samt det underhållsarbete som generellt behövs på lokalen.

När stambytet genomfördes kunde man även passa på att öka antalet offentliga toaletter. Utöver det gjordes även flera toaletter som kunde nås av personer med rullstol, så kallade tillgänglighetstoaletter.

I och med stambytet kunde man även renovera hissen och entrén just utifrån ett tillgänglighetsperspektiv.

Om Dramaten

Dramaten ligger på Nybroplan i centrala Stockholm och är Sveriges nationalarena gällande ”talande drama”. Bygganden som används idag har sex scener och kunde invigas 1908. Under ett år kan publiken välja mellan ca 1000 olika föreställningar.