Stambyte – Från idé till färdigt byte

När behöver stambyte genomföras och hur ser processen ut? Här visas ett påhittat exempel med bostadsrättsföreningen Räven i Stockholm som besvarar dessa frågor.

Behövs stambyte?

Frågan om stambyte lyftes av styrelsen efter att ett par mindre vattenskador uppstått inom föreningen. Samtidigt hade frågan funnits öppen under ett par år eftersom föreningen nyss fyllt 40 år och flera andra föreningar i Stockholm med samma ålder behövt göra stambyte.

Styrelsen tar kontakt med en oberoende besiktningsman som tydligt kan ge råd om hur eventuell renovering bör gå till utan att därmed vara partisk i frågan. Slutsatsen är att stambyte behöver ske och därmed tas nästa steg. En första kontakt med ett byggföretag.

Kontakt och information

Nu bokas ett möte med ett byggföretag som utför stambyten varpå styrelsen får förklarat för sig hur detta kan genomföras samt hur lägenhetsinnehavarna kommer att påverkas under renoveringsperioden. I ett första läge kan även ett riktpris ges. Det är däremot inte någon offert utan snarare att pris att förhålla sig till inför att man går vidare i frågan.

Eftersom stamrust kan klassas som ett stort beslut tar man upp detta på Rävens årsstämma. Samtidigt har man inte så många val. Att låta rören vara och ”hoppas på det bästa” är knappast ett alternativ då risken för mycket stora vattenskador ökar med åren.

Offert och projektering

Föreningen Räven kontaktar nu ett par företag i Stockholm för att från dessa få offert på deras stambyte. I och med att de haft en besiktningsman som kontrollerat stammarna finns ett tydligt underlag inför dessa offerter. Nu skrivs ett avtal och arbetet kan påbörjas av detta företag. Ett arbete som först och främst handlar om projektering och att skapa tydlig information.

Information till de boende

Vid stambyte uppstår ofta en hel del frågor hos de som bor i lägenheterna. Kan de bo kvar? Mellan vilka tider ska arbete utföras? Hur länge kommer det hålla på? Var går man på toa? För att ge trygghet genomförs alltid ett informationsmöte där byggherren informerar om allt som kommer att ske.

Utförandet

Sista steget är själva stambytet som generellt håller på 4 – 6 veckor. De första dagarna innebär att bilning kommer ske vilket skapar mycket hög ljudnivå. Men även därefter kan det vara jobbigt att vara hemma medan hantverkarna jobbar. Många väljer därför att bo hos en vän eller hos släkt.

(Detta är enbart exempel och Räven är taget som ett exempel. Exemplet har inget med eventuella bostadsrättsföreningar i Stockholm med detta namn att göra)