Sök bidrag för solceller på Gotland

Om du eller ditt företag vill installera solceller, kan man erhålla bidrag för detta. Om man installerar ett solcellssystem, solel eller solvärmehybridsystem som sedan ansluts till elnätet kan man få ett statligt stöd för den investering som man behöver göra. Man kan ansöka om bidrag för solceller på Gotland oavsett om man är privatperson, företag eller någon typ av organisation. Man kan inte få bidrag för solceller på Gotland om man tidigare har fått något annat form av offentligt stöd för installationen, till exempel ROT-avdrag.

Man kan få upp till 30 procent av de totala installationskostnaderna, inklusive arbetskostnader, bekostade genom det statliga stödet, och det är då ett engångsbelopp som betalas ut i efterskott. När arbetet är klart och anslutet till elnätet samt alla kostnader har betalats, ansöker du på nytt om begäran om utbetalning. Bidraget, eller investeringsstödet, kan beviljas och betalas ut så länge det finns tillräckligt med pengar för detta.

Det är viktigt att tänka på att den som installerar solcellssystemet är godkänd för F-skatt, för annars kan inte stödet utges. Om man ansöker som företagare behöver man ansöka innan man påbörjar arbetet med att installera solcellssystemet, men är du privatperson eller tillhör en organisation räcker det med att ansökan har kommit in inom sex månader från det att installationen påbörjades. Det är också viktigt att tänka på att inte teckna avtal med installatör innan man ansökt.

Så ansöker du

Du kan ansöka direkt om bidrag för solceller på Gotland direkt i en e-tjänst via Boverket, men det är viktigt att du har e-legitimation för annars fungerar det inte. Om du tillhör ett företag eller en organisation kan du först registrera en fullmakt via Boverket för att kunna ansöka på detta sätt. Du kan givetvis välja att ansöka genom att skriva ut, signera med din namnteckning och skicka in ansökan om stödet till Länsstyrelsen på Gotland. Blanketten hittar du på Energimyndighetens hemsida.

Viktigt att notera är att alla lagfarna fastighetsägare måste signera ansökan. Det är sedan Länsstyrelsen som sedan handlägger och beslutar om ansökan ska beviljas eller inte. Du får en bekräftelse på att ansökan har kommit in och ärendet läggs sedan på kö.