Olika typer av skyddsutrustning för arbete

Arbete på hög höjd, i trafiken eller i andra utsatta miljöer kan kräva att man bär olika typer av skyddsutrustning för att inte skada sig. Skyddsutrustning är en relativt bred kategori, med alltifrån kläder och skor till selar och linor. Här kan du läsa mer om olika typer och vad dom gör för nytta i arbetet

Skyddskläder för olika yrkesgrupper

Som till exempel kontorsarbetare, lärare eller telefonist behövs inga speciella arbetskläder och tillhör man en utav dessa tänker man kanske inte på att det finns väldigt många yrkesgrupper som bär speciella arbetskläder. En del bara för att all personal ska ha samma typ av kläder och för att det ska synas att dom är just personal, och andra för att kläderna faktiskt ger ett skydd i arbetet.

Några av dom yrkesgrupper, som allt som oftast syns i speciella arbetskläder, är:

  • Sjukvårdspersonal
  • Hantverkare
  • Industriarbetare

Arbetskläder kan alltså också räknas in under kategorin skyddsutrustning, även om det inte är utrustning i samma utsträckning som det som kommer senare i den här texten.

När det gäller skor finns också speciella skyddsskor som är gjorda av rejälare material och som ibland också har en så kallad stålhätta som skydd över tårna.

Skyddsutrustning för den som arbetar på tak eller andra höga höjder

Att arbeta på hög höjd, till exempel på tak, kan vara riskabelt. Den största risken ligger såklart i att halka, trampa snett och falla ner och därför är det otroligt viktigt med bra skyddsutrustning när man ger sig upp. Det är vanligt att yrkesgrupper som arbetar till exempel på tak använder sig av selar och linor för att inte riskera att falla.

Även här är det viktigt med bra skor och på många byggen finns även krav att skydda sig med hjälm.

Utrustning för ansikte

Inte bara kroppen kan behöva skyddas när man arbetar, utan också ansiktet. Speciellt ögonen är känsliga för många olika saker och en vanlig typ av skyddsutrustning som används av alltifrån skogsarbetare till laboratoriepersonal är skyddsglasögon. En del, till exempel svetsare, kan behöva visir som skyddar både ögon och ansikte och en del använder sig av ansiktsmasker för att inte andas in farliga ämnen.

Även om skyddsutrustning är någon som många yrkesgrupper varken behöver eller tänker på att det finns så är det dom som behöver bära en eller flera av ovan nämnda dagligen.