Mossa på tak – orsaker och åtgärder

Mossa på tak är inget ovanligt fenomen men kan vara desto mer besvärligt. Om mossan inte tas bort kan det leda till att taket skadas men det finns flera åtgärder att göra – både för att förebygga och för att råda bot på problemet.

Orsaker till mossa på tak

Mossa på tak kan uppstå av flera olika orsaker och det är särskilt vanligt på tak med betongpannor. Mossan trivs och frodas där det är fuktigt och skuggigt och ett gammalt tak, som börjat förlora sitt ytskikt, håller mer fukt – vilket i sin tur gör att mossa börjar växa.

Även taklutningen kan vara en bidragande orsak. En brant lutning gör att vatten rinner av lättare, så tak som har just en brant lutning är mer förskonade från påväxt.

Fukt är alltså den största orsaker till mossa på tak och påväxten gör dessutom att det samlas ännu mer fukt, vilket kan leda till stora problem. Vid minusgrader kan takpannorna spricka vilket gör att det förlorar sina skyddande egenskaper.

Åtgärder

Mossa på tak har alltså sina orsaker och det är viktigt att göra något åt det för att undvika stora skador. Följande sätt kan kombineras för ett effektivt resultat:

  • Skrapa eller borsta – Ett sätt att få bort mossa på tak är att skrapa eller borsta bort den. Används en borste så bör den vara grov men om påväxten inte lossnar kan det vara bättre med en skrapa.
  • Använd medel för påväxt – För att vara på den säkra sidan och för att få bort sporerna kan taket behandlas med ett växtdödande medel. Ett sådant läggs bara på och behöver inte sköljas bort så det är en relativt enkel sak att göra själv.

Det finns även förebyggande åtgärder att ta till för att undvika påväxt på taket och en sådan är att lägga på en slags ytbehandling på takmaterialet. Det förseglar poröst material och ger taket en glattare yta, vilket gör det svårare för mossa och annan påväxt att få fäste.

Ett väldigt gammalt tak, som kanske gjort sitt på fler sätt än att det växer mossa på det, kan behöva bytas ut helt och hållet. Det kan vara bra att ta reda på ungefärlig livslängd för det aktuella takmaterialet och därefter ta ett beslut. Att kosta på en behandling kan vara bortkastade pengar om det ändå börjar bli dags för ett byte.