Kontakta referenserna inför ett stambyte i Stockholm

När en bostadsrättsförening behöver genomföra ett stambyte i Stockholm finns flera olika konsulter och entreprenörer att anlita. Att kontakta tidigare kunder för att höra om deras uppfattning om det utförda arbetet kan vara ett sätt hitta rätt aktör.

Duktiga entreprenörer vet vikten av referenser

De stora entreprenörerna i Stockholm vet att referenser är extremt viktigt. Det går att marknadsföra företagets tjänster via annonser och reklam men referenser är ändå det som väger allra tyngst. Ett gratis sätt att få de bästa kunderna. Nya kunder som hört gott om företaget och väljer att de ska få utföra stambyte utifrån just det. Detta kan även visas på hemsidan på flera olika sätt.

  • Referenser med citat och omdöme
    Exempelvis har en totalentreprenör i Stockholm ett ”flöde” av referenser längst ner på hemsidan. De personer som läser om företaget ser därmed mycket snabbt ett par tidigare kunder. I detta fall är det flera styrelsemedlemmar från bostadsrättsföreningar i Stockholm som anger vilken hjälp de fått och hur de uppfattat denna hjälp. Detta avslutas med namn på personen och föreningen.
  • Karta som visar omfattning
    Ett annat alternativ är att ha en karta som markerar ut samtliga referensarbeten som företaget kan visa upp. Även denna karta fyller en viktig uppgift för att marknadsföra företaget. I och med att kunden ser att företaget utfört ett stort antal arbeten i Stockholm (som även visas med kortare beskrivning) skapas trovärdighet. Många gånger nämns även vilken bostadsrättsförening som anlitat företaget vilket gör att andra föreningar kan kontakta denna förening för referens.

Kontakta tidigare kunder för stambyte i Stockholm

En styrelseledamot i en bostadsrättsförening kan alltså relativt lätt hitta tidigare kunder till den entreprenör som man funderar på att anlita. Som visas ovan är flera entreprenörer medvetna om att styrelser till bostadsrättsföreningar agerar på detta sätt. Det är sällan som styrelser har kunskap och erfarenhet av stambyte och det kan därmed vara svårt att veta vilket företag som ska få det stora (och dyra) uppdraget.

Att då se på företagens hemsidor och kontakta tidigare kunder kan vara ett sätt framåt. Ett annat kan vara att kontakta en stambyteskonsult. Det är en person som är mycket väl insatt i detta arbete och som hjälper kunden att jämföra och hitta rätt konsult utifrån arbetets omfattning.