Lär dig mer om källarrenovering

En källare är en bra extra yta för förvaring eller som boyta i ett hus men det är inte ovanligt att det nedre planet medför vissa besvär. Fuktproblem är till exempel vanligt och en källarrenovering kan vara nödvändigt i en gammal källare.

Därför kan en källarrenovering behövas

En grundlig källarrenovering är komplicerad, tidskrävande och ofta kostsam – men många gånger kan det vara nödvändigt. Det är till exempel inte ovanligt med fukt och unken lukt i gamla källare som inte används och om den ska göras om till exempelvis boyta är det viktigt att genomföra en grundlig källarrenovering, för att ytan ska kännas fräsch att vistas i.

En fräsch och renoverad källare ökar dessutom värdet på huset, så det kan ses som en väl värd investering även om många av åtgärderna svider i plånboken.

Priser

Hur mycket en källarrenovering kostar beror förstås lite på – det finns flera saker som avgör men främst följande två punkter:

  • Källarens storlek
  • Vad som ska/behöver göras

Om en gammal källare tillexempel ska göras om till boyta är det vanligt att den behöver fräschas upp genom dränering, isolering och nytt golv – vilket kostar ca 5000 per kvadratmeter. När själva grunden är klar, eller om det redan är gjort sedan tidigare, tillkommer ytterligare kostnader för att återställa ytskikten i form av golv, väggar, tak och eventuella våtutrymmen.

Detta är lite dyrare än själva grundrenoveringen och man bör räkna på att det kostar ca 11 000 kr per kvadratmeter.

Annat bra att veta

Det finns några saker som är bra att veta innan en källarrenovering påbörjas. En sådan sak är att källare ofta räknas som biyta, vilket innebär att den inte får användas som boendeyta. Däremot går det att göra om en biyta till boyta men det kräver då vanligen antingen en bygganmälan eller ett bygglov.

För att ta reda på det kontaktas byggnadsnämnden hos kommunen – något som alltså är viktigt att göra innan renoveringen kan påbörjas.

En annan bra sak att veta vad gäller renovering i källare är att i dom allra flesta fall kräver behöriga hantverkare av olika slag, eftersom ingreppen berör alltifrån husets bärande konstruktion till VVS. Se till att alltid jämföra och granska olika hantverkare innan dom anlitas samt inte minst att be om offerter för dom olika arbeten som ska utföras.