Inbrottslarm – skydda dig mot inbrotten

Varje år drabbas många företag och hem av inbrott men endast en bråkdel av alla anmälda brott klaras upp av polisen. Ett effektivt skydd mot inbrott kan därför vara ett inbrottslarm även om det inte finns något hundraprocentigt skydd mot inbrottstjuvar.

Därför är larmen så effektiva

Ett inbrottslarm ska övervaka till exempel ett företag eller en bostad och har ett antal olika funktioner för att erbjuda ett så bra skydd som möjligt. Vid händelse av inbrott så ska larmet påkalla uppmärksamhet och samtidigt störa och försvåra för de eventuella inbrottstjuvarna genom kraftiga sirener och blinkande ljus. Stressen från det höga ljudet och vetskapen om att väktare eller polis kan vara på väg gör att de flesta tjuvar väljer att avbryta inbrottet. Syftet är också att dra till sig uppmärksamhet från bevakningsbolag och polis.

Vad händer när ett larm aktiveras?

Alla inbrottslarm har en detektor som registrerar när något händer, det kan röra sig om rökutveckling, rörelser eller en fönsterruta som krossas. Larmet kan då ge ifrån sig ett högt ljud eller så kommunicerar larmet direkt med en larmcentral, ett så kallat ”tyst larm”. Det finns även larm som automatiskt ringer upp förvalda telefonnummer eller skickar ett sms när någon form av rörelse inträffat. Det blir också allt vanligare med larm som har detektorer som varnar via sms om det blir vattenläckage eller om inomhustemperaturen blir för låg i exempelvis sommarstugan.

Välj rätt inbrottslarm

Det finns många olika typer av larm på marknaden, här kommer en presentation av de vanligaste produkterna:

  • Trådbundet larmsystem är uppkopplat mot den traditionella telefonlinan och kräver ganska mycket arbete för att installeras och även underhåll som kan bli kostsamt.
  • Trådlöst inbrottslarm kommunicerar helt trådlöst mellan larm och larmcentral och drivs av batterier. De kan även kommunicera via telefonlinjen eller GMS som en extra säkerhet. Installationen är enkel och billig att genomföra, en nackdel är dock att batterierna behöver bytas ut med jämna mellanrum.
  • Lokala inbrottslarm är ett larmsystem som genom att sirener ljuder och blinkar påkallar uppmärksamhet vid inbrott och avskräcker inbrottstjuvar.

Låt andra utföra installationen

I Sverige är det certifierade larminstallatörer som utför larminstallationer. Certifikaten utfärdas av Svenska Stöldskyddsföreningen eller Svensk brand- och Säkerhetscertifiering. De certifierar företag, personer och produkter inom säkerhetsområdet. Larminstallatörerna måste också uppfylla polisens krav för larminstallationer, det innebär att de inte får vara kriminellt belastade. För att kunna installera larm på extra känsliga anläggningar såsom försvarsmaktens lokaler krävs mer långtgående kontroller av de anställda.